NVA

Apmācības grupas bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Šeit ir pieejama informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem par apmācības pasākumu pieejamību un plānotajām apmācības iespējām, izmantojot apmācības kuponus.
Informāciju aktualizē izglītības iestādes. Sistēmas dokumentācija.

Ir parādītas grupas 2018. gadam
vienā lapā: Lapa
Papildu
informācija
Īstenošanas vieta
(novads)
Īstenošanas vieta
(pilsēta)
Vide neļauj ielasīt tabulas datus.
 
LapaXwiki powered